• HXGL-1
 • HXGL-2
 • HXGL-3

Önümler

 • Thermal deaerator

  Malylylyk deerator

  Malylylyk deeratory (membrananyň deeratory), termiki ulgamlaryň iýmit suwundaky erän kislorody we beýleki gazlary aýyryp we ýylylyk enjamlarynyň poslamagynyň öňüni alyp bilýän deaeratoryň täze görnüşidir.Elektrik stansiýalarynyň we senagat gazanlarynyň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin möhüm enjamdyr..1. Kislorody aýyrmagyň netijeliligi ýokary, iýmit suwundaky kislorodyň ýokary derejesi 100%.Atmosfera deeratorynyň iýmit suwunyň kislorod düzümi az bolmalydyr ...
 • Condensate recovery machine

  Kondensaty dikeldiş enjamy

  1. Energiýany tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak, iş çykdajylaryny azaltmak 2. Dürli iş şertlerine laýyk gelýän ýokary derejeli awtomatlaşdyrma 3. Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, daşky gurşawyň hilini ýokarlandyrmak 4. Kawitasiýa garşy enjamlar, has uzyn enjamlar we turbageçirijiniň ömri 5. Bütin maşyn gurmak aňsat we güýçli uýgunlaşma bar
 • Steam header

  Bug sözbaşy

  Bug sözbaşy, esasan, köp ýylylyk sarp edýän enjamlary gyzdyranda ulanylýan bug gazany bilen enjamlaşdyrylandyr.Giriş we çykyş diametrleri we mukdary müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülendir.
 • Economizer & Condenser & waste heat boiler

  Ekonomizator we kondensator we galyndy ýylylyk gazany

  Ykdysadyýetçiler, kondensatorlar we galyndy ýylylyk gazanlary, energiýa tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin flýu gazyndan galyndy ýylylygy dikeltmek üçin ulanylýar.Bug gazanlaryny dikeltmekde esasan bug gazanlarynda ekonomizator we kondensator, galyndy ýylylyk gazanlary esasan ýylylyk geçiriji ýag gazanlarynda ulanylýar.Şolaryň arasynda galyndy ýylylyk gazany, howa gyzdyryjy, galyndy ýylylyk gyzgyn gazany we ulanyjynyň islegine görä galyndy ýylylyk bug gazany hökmünde döredilip bilner.
 • Boiler coal conveyor & Slag remover

  Gazan kömür konweýer we Slag aýyryjy

  Kömür ýükleýjiniň iki görnüşi bar: guşak görnüşi we çelek görnüşi Şlak aýyrmagyň iki görnüşi bar: gyryjy görnüş we nurbat görnüşi
 • Boiler Valve

  Gazan klapan

  Klapanlar turbageçirijileri açmak we ýapmak, akymyň ugruny dolandyrmak we geçiriji gurşawyň parametrlerini (temperatura, basyş we akym) sazlamak we dolandyrmak üçin ulanylýan turbageçiriji enjamlardyr.Funksiýasyna görä, ýapyk klapan, barlag klapan, kadalaşdyryjy klapan we ş.m. bölünip bilner, klapan suwuklygy gowşurmak ulgamynda dolandyryş bölegi bolup, kesmek, kadalaşdyrmak, sowmak, akymyň öňüni almak ýaly funksiýalary ýerine ýetirýär. , naprýa .eniýäni durnuklaşdyrmak, sowmak ýa-da aşmak we basyş ygtyýary ...
 • Boiler Chain Grate

  Gazan zynjyry

  Zynjyr panjarasynyň funksiýa girizilmegi Zynjyr panjarasy, giňden ulanylýan mehanizirlenen ýangyç enjamynyň bir görnüşidir.Zynjyr panjarasynyň işi gaty ýangyjyň deň derejede ýanmagyna ýol bermekdir.Zynjyr panjarasynyň ýanmak usuly hereket edýän ýanýan düşegiň ýangyjy bolup, ýangyjyň tutaşmagy “çäkli otlamak”.Fuelangyç kömür zynjyrynyň üsti bilen zynjyr panjarasyna girýär we ýanmak işine başlamak üçin zynjyr panjarasynyň hereketi bilen peje girýär.Şonuň üçin com ...
 • coal & biomass fired hot water boiler

  kömür we biomassa gyzgyn suw gazany atdy

  Aýratynlyklary 1. Deprek ýaýly turba listinden we ýüplükli tüsse turbasyndan durýar.Gazanyň gabygy turba listindäki çatryklaryň öňüni almak üçin kwaz-berklikden kwaz-elastiklige üýtgedilýär.Tekiz turba listi bilen deňeşdirilende, ýaýly turba listiniň has gowy deformasiýasy bar, bu turbanyň ýylylyk giňelmegi we gysylmagy sebäpli turba listiniň zeperini azaldýar.2. Gazanyň sözbaşysynda gyzgyn suwuň ýylylyk çalşygyny köpeldýän gazanyň sözbaşysynda bir tabak bar ...
 • Automatic coal & biomass thermal oil boiler

  Awtomatiki kömür we biomassiki termiki ýag gazany

  Önümiň jikme-jiklikleri kuwwaty 700 - 14000 KW Iş basyşy: 0.8 - 1.0 Mpa Üpjünçilik Maksimum temperatura 320 ℃ Gazanyň ýangyjy: Kömür, Biomassanyň bölejikleri, Tüwi gabygy, Kokos gabygy, Bagasse, zeýtun gabygy we ş.m. , Asfalt ýyladyş we beýleki pudaklar Tehniki parametr 1.YLW organiki ýylylyk orta gazanlar keseligine görnüşli kompozisiýa suwuk mejbury aýlanyş gazanlarydyr.Peçiň ýagty ýyladyş ýeri ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3