• HXGL-1
  • HXGL-2
  • HXGL-3

Kömür we biomassa bug gazany

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1.Tambur ýaýly turba listinden we spiral bilen gasynlanan turbadan durýar, bu bolsa turbanyň listiniň ýarylmagynyň öňüni almak üçin gabygyň kwasi-elastikden üýtgemegine sebäp bolýar.
2.Bu ýokarlanýan kalandriýalar deprek astynda ýerleşdirilýär.Bu düzediş bilen deprek düýbündäki öli suw zolagy ýok edilýär we palçygyň üstünde durmak kyn.Netijede, deprekleriň ýokary temperaturaly sebiti has gowy sowadylýar we gazanyň aşagyndaky çişme hadysasy netijeli ýok edilýär.
3.Bu suw aýlanyşygynyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar we aşaky turbalaryň ýerine arka suw sanjymyny kabul etmek arkaly kartrij tutaşdyryjysynyň ýüze çykmagynyň öňüni alýar.
Spiral gasynlanan turbanyň iň amatly dizaýny ýylylyk geçirişini güýçlendirýär, temperaturany çaltlaşdyrýar we gazanyň bug tizligini ýokarlandyrýar.
4.Bu peçiň içindäki ýangyç ýagdaýyny gowulaşdyrýan, içindäki tozan düşýän funksiýany güýçlendirýän we gazanyň hapalaýjy zyňyndylaryny azaldýan peçiň içindäki arka dizaýnydyr.
5. Gowy möhürlemek bilen, ýel gutusy aňsatlyk bilen işleýär we rasional ýel berip biler.Netijede, howanyň artykmaç koeffisiýentini peseldýär we gazanyň ýylylyk netijeliligini ýokarlandyrýar.
6. Ykjam gurluş, beýleki göwrümli gazanlara garanyňda has kiçi araçäk ölçegi bilen, gazan otagy üçin düýpli gurluşyk maýa goýumlaryny tygşytlap biler.

Gazanyň hiline gözegçilik

1. Çig malyň her topary hil şahadatnamasyny bermeli we tötänleýin barlaglardan geçmeli.
2. Kebşirleýjiler indiki işe girmezden ozal hökümet tarapyndan 100% rentgen barlagyndan geçirilýär we hünär derejesini alýar ..
3.Gurnan gazany suw basyşy synagdan geçirmeli.
4.Her gutaran gazanda hökümet bölümi tarapyndan berlen özboluşly hil şahadatnamasy bolar.

Full-life-After-sale-Service

Satuwdan soň hyzmat

1. Satuwdan soňky doly durmuş hyzmaty

2. Sahypadaky operasiýa okuw gullugy

3. Onlaýn gözegçilik ulgamy

4. Daşary ýurtda in Engineener gurmak we işe girizmek hyzmaty

5. Okuw hyzmaty.

Tehniki parametr

Leeke deprek (suw we ot turbasy) seriýaly bug gazanlarynyň tehniki parametr tablisasy

Gazan modeli

DZL1-0.7-AII

DZL2-1.0-AII

DZL4-1.25

-AII

DZL6-1.25-AII

DZL10-1.25

-AII

Bahalandyrylan bugarmak (t / sag)

1

2

4

6

10

Nominal bug basyşy (MPa)

0.7

1.0

1.25

1.25

1.25

Bahalandyrylan bug temperaturasy ()

171

184

194

194

194

Bahalandyrylan iýmit Suwuň temperaturasy ()

20

20

20

20

20

Atingyladyş meýdany ()

30.5

64.2

128

190.4

364.6

Ulanylýan kömür

II synp Bitumly kömür

Işjeň panjara meýdany ()

2

3.6

5.29

7.37

12.67

Kömür sarp etmek (kg / sag)

220.8

440.2

892.5

1315.8

2135.9

Egzoz gazynyň temperaturasy ()

145

138

137

135

132

Dizaýn netijeliligi (%)

82.5

82.5

82.3

82.6

85

Ulagyň iň ýokary agramy (t)

15

19.5

30.5

30 (TOP)

7.5 (Iň aşaky)

40 (TOP)

32 (Iň aşaky)

Ulagyň iň ýokary ölçegleri
L × W × H (m)

4.6×2.2×2.9

5.3×2.6×3.1

6.4×2.94×3.43

6.3×3.0×3.55

6.6×2.5×1.7

6.5×3.67×3.54

8.2×3.25×2.15

Gurnama umumy ölçegler
L × W × H (m)

4.7×3.3×3.4

5.3×4.0×4.2

6.4×4.5×4.5

7.2×6.6×5.03

9.4×5.8×6.1

Goşa deprek (suw turbasy) seriýaly bug gazanlarynyň tehniki parametr tablisasy

Model

SZL4-1.25

SZL6-1.25

SZL10-1.25

SZL15-1.25

Göwrüm (t / sag)

4

6

10

15

Bahalandyrylan basyşMpa

1.0 1.25 1.6

Bug temperaturasy(℃)

174 184 194

Atingyladyş ýeri (㎡)

175.4

258.2

410

478.5

Kömür sarp etmek (kg / sag)

888

1330

2112

3050

Netijelilik

82%

82%

84.5%

88%

Agramy (t)

28.5

26 (ýokary) 28 (aşakda)

41 (ýokary) 40 (aşakda)

48up) 45 (aşakda)

Ölçegi (m)

8.2 * 3.5 * 3.58

6.7 * 2.7 * 3.56 (ýokary)

7.5 * 2.7 * 1.9 (aşakda)

8.2 * 3.2 * 3,5 (ýokary)

8.8 * 3.0 * 2.6 (aşakda)

9.9 * 3.4 * 3.6 (ýokary)

10 * 3.3 * 2.6 (aşakda)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler